جمعه 30 آذر‌ماه سال 1386 ساعت 18:38
شماره استاندارد  
شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت (جدید) ۵-۳۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
شواهد حسابرسی - اقلام خاص ( جایگزین پیوست بخش 50 ) ۱-۵۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
تاییدخواهی برون سازمانی ۵-۵۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
مقدمه ۱۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1386) ۲۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
قرارداد حسابرسی ۲۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (تجدیدنظر شده 1386) ۲۲ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
مستندسازی ( تجدیدنظر شده 1386) ۲۳ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
مسئولیت حسابرس درارتباط با تقلب واشتباه درحسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1384 ) ۲۴ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی ۲۵ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
برنامه ریزی ۳۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی ۳۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
اهمیت در حسابرسی ۳۲ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی (جدید) ۳۳ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
شواهد حسابرسی ( تجدید نظر شده 1384 ) ۵۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
حسابرسی نخستین - مانده های اول دوره ۵۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
روشهای تحلیلی ۵۲ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون ۵۳ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
حسابرسی براوردهای حسابداری ۵۴ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
اشخاص وابسته ۵۵ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه ۵۶ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
تداوم فعالیت ۵۷ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
تاییدیه مدیران ۵۸ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
استفاده از خدمات حسابرس دیگر ۶۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی ۶۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
استفاده از نتایج کار کارشناس ۶۲ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی(تجدید نظر شده 1384 ) ۷۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
اطلاعات مقایسه ای ۷۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده ۷۲ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص ۸۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
بررسی اجمالی صورتهای مالی ۹۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی ۹۲ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
تنظیم اطلاعات مالی ۹۳ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ ۱۰۵ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
ارتباطات‌ با مدیریت‌ ۱۰۷ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
رسیدگی به اطلاعات مالی آتی ۳۴۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
abcTools_PicOfDay script -->