جمعه 26 مهر‌ماه سال 1387 ساعت 19:24

 

سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1387  

       _ سوالات تستی حسابداری

 

       _ سوالات تستی حسابرسی

 

       _ سوالات تستی قانون مالیاتهای مستقیم

 

       _ سوالات تستی  سایر قوانین ( تجارت و محاسبات عمومی و دیوان محاسبات )

 

       سوالات تشریحی حسابداری

 

       _  سوالات تشریحی حسابرسی

 

       _  سوالات تشریحی قانون مالیات های مستقیم

 

  پاسخ سؤالات آزمون حسابدار رسمی سال 1387

 سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1385  

       _ سوالات تستی حسابداری

       _ سوالات تستی حسابرسی

       _ سوالات تستی قانون مالیاتهای مستقیم

       _ سوالات تستی  سایر قوانین ( تجارت و محاسبات عمومی و دیوان محاسبات )

       _  سوالات تشریحی حسابداری

       _  سوالات تشریحی حسابرسی

       _  سوالات تشریحی قانون مالیات های مستقیم

 

  

 

 

   پاسخ سوالات تستی آزمون 1385

 

  سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1384

      

       _  سوالات تشریحی حسابداری

       _  سوالات تشریحی حسابرسی

       _  سوالات تشریحی قانون مالیات های مستقیم

       _ سوالات تستی حسابداری

       _ سوالات تستی حسابرسی

       _ سوالات تستی قانون مالیاتهای مستقیم

       _ سوالات تستی قوانین تجارت و محاسبات عمومی

     پاسخ سوالات تستی آزمون 1384

سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران در سال  1383

     _  سوالات تشریحی حسابداری                                                            

       _  سوالات تشریحی حسابرسی                                                             

       _  سوالات تشریحی قانون مالیات های مستقیم                                          

       _ سوالات تستی حسابداری                                                                  

       _ سوالات تستی حسابرسی                                                                   

       _ سوالات تستی قانون مالیاتهای مستقیم                                                   

       _ سوالات تستی قوانین تجارت و محاسبات عمومی                                     

سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1386  

       _ سوالات تستی حسابداری

       _ سوالات تستی حسابرسی

       _ سوالات تستی قانون مالیاتهای مستقیم

       _ سوالات تستی  سایر قوانین ( تجارت و محاسبات عمومی و دیوان محاسبات )

       _  سوالات تشریحی حسابداری

       _  سوالات تشریحی حسابرسی

       _  سوالات تشریحی قانون مالیات های مستقیم

 

پاسخ سوالات تستی آزمون 1386

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
abcTools_PicOfDay script -->