یکشنبه 23 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 08:58

پرسش وپاسخهای مالیاتی

ردیف

عنوان

1

اجاره املاک و مستغلات

2

انحلال

3

پیمانکاری

4

تحریر دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی

5

تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت

6

تکلیفی

7

تجمیع عوارض

8

حقوق ، دستمزد، پاداش و بازخرید خدمت

9

حسابدار رسمی

10

دفاتر حقوقی – وکلا و کارشناسان  

11

سود و کارمزد و بانکی

12

شرکتهای تعاونی

13

هزینه­های قابل قبول و استهلاکات

14

سای

سوال شماره 1

در صورتی که یک واحد مسکونی در تهران بیش از 150متر مربع مساحت داشته  باشد آیا مازاد مساحت مشمول مالیات است یا کل ملک؟

ج – با توجه به دستورالعمل های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور در مواردی که ملک مسکونی در تهران بیش از 150 متر مربع بنای مفید باشد در این صورت تا سقف 150 مترمربع از مالیات معاف و مازاد مشمول مالیات خواهد بود.

 

سوال شماره 2

در صورتی که مالک  دارای چند ملک بطور مثال 100 متر 80 متر و 150 متری در شهرستان باشد معافیت  مسکونی چگونه محاسبه می‌شود؟

ج – چون حد نصاب معافیت املاک مسکونی برای هر شخص در شهرهای دیگر غیر از تهران برای یک یا چند واحد حداکثر تا 200 مترمربع می باشد بنابراین این مالک می تواند از مجموع متراژ مورد سوال تا 200 مترمربع به انتخاب خود از معافیت مالیاتی استفاده نموده و نسبت به مازاد مالیات متعلق را پرداخت نماید.

 

سوال شماره 3

آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا 150 متر مساحت می‌باشد؟

ج – بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی فقط واحدهای مسکونی که مورد استفاده مسکونی می باشند مشمول معافیت هستند.

 

سوال شماره 4

در آمد حاصل از  اجاره دارائی های ثابت شرکتها چگونه محاسبه می­گردد؟

ج- 1- در صورتی که دارایی ثابت ملک باشد 75 درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش املاک درآمد مشمول مالیات تلقی و به نرخ مشخص برای اشخاص حقوقی مشمول مالیات خواهد بود.

2- در صورتی که دارایی ثابت مورد اجاره ملک نباشد اجاره دریافتی در درآمدهای شرکت لحاظ خواهد شد و استهلاک این دارایی ها طبق مقررات مربوط محاسبه می گردد. چنانچه این دارایی ها جزء دارایی های مذکور در ماده 104 قانون مالیات های مستقیم باشد اجاره کننده در صورتی که دارای شخصیت حقوقی باشد باید در موقع پرداخت اجاره 5 درصد علی الحساب موضوع ماده مذکور را کسر و ظرف مدت تعیین شده به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.

 

سوال شماره 5

در صورت عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک اشخاص حقوقی در زمان معامله ،برخورد سازمان امورمالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر چگونه است؟

ج – در این گونه موارد سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول مالیات و جرایم متعلق طبق مقررات مزبور اقدام خواهد نمود.

 

سوال شماره 6

آیا درآمد اجاره زمین کشاورزی مشمول معافیت است؟

ج – درآمد اجاره املاک کشاورزی طبق مقررات بخش املاک مشمول مالیات می باشد.

 

سوال شماره 7

در قراردادهای اجاره املاک که حسابرس به ارزش معاملاتی دسترسی ندارد مالیات مربوط چگونه محاسبه می گردد؟

ج- در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش اجاره املاک تعیین و ابلاغ می گردد بنابراین ارزش اجاره ملک در دستگاه مالیاتی وجود دارد که حسابدار رسمی بایستی به آن دسترسی و طبق مقررات مربوط عمل کند.


سوال شماره 1

   آیا شرکتها پس از تسلیم اظهارنامه انحلال موضوع مواد  114 و 116 مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستندیاخیر؟

ج – با توجه به ماده 208 قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکتهای منحله تا ختم امر تصفیه به قوت خود باقی می باشد، بنابراین اخذ دفاتر قانونی الزامی است.

 

 

سوال شماره 2

آیا مشمولین ماده 116 پس از پرداخت مالیات انحلال مشمول مالیات دیگری هستند یا خیر؟

ج – چنانچه بعد از ثبت انحلال تا ختم امر تصفیه درآمدی تحقق یابد که مشمول مالیات به نرخ خاص موضوع تبصره های 2 و 3 ماده 115 نباشد مشمول پرداخت مالیات بردرآمد خواهد بود.

 


سوال شماره 1

در مواردی که مالیات از قراردادهای پیمانکاری کسر ولی ایصال نمی‌گردد تکلیف پیمانکار چیست؟

ج – به نظر کارگروه بر اساس ماده 104 قانون مذکور مکلفین در هر پرداخت به عنوان مالیات علی‌الحساب مودی می‌بایست 5% مبالغ پرداختی را کسر و ظرف مدت سی‌ روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.

بر اساس مفاد ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشند در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده نیز خواهد بود.

لذا عدم کسر مالیات و عدم پرداخت آن  توسط مکلفین مانع از مطالبه مالیات بر درآمد از مودیان (دریافت کنندگان وجوه) نخواهد بود.

 

 

سوال شماره 2

در مواردی که قراردادهای پیمانکاری خالص منعقد و کارفرما مالیات را بحساب هزینه منظور می‌نماید با توجه به اینکه پیمانکار خود اقدام به تصفیه مالیاتی می‌نماید آیا مالیات پرداختی تکراری نیست؟

چنانچه مقصود از سوال این باشد که مبلغ خالص قرارداد به پیمانکار پرداخت و 5 درصد مالیات موضوع ماده 104 از طرف کارفرما به نام پیمانکار به حساب سازمان مالیاتی واریز گردد و این مبلغ جزء هزینه کارفرما منظور شود و پیمانکار هم مالیات قرارداد خالص را بدون کسر 5درصد مذکور پرداخت کرده باشد آیا این مالیات مضاعف نمی باشد.

ج- چون مالیات پرداختی توسط کارفرما به نام پیمانکار به حساب واریز گردیده باید با مالیات پرداخت شده جمع و از مالیات مورد مطالبه کسر و مازاد در صورتی که وجود داشته باشد مسترد گردد.

 

سوال شماره 3

آیا هزینه حمل پرداختی طی بارنامه مشمول 5% علی الحساب می باشد یا خیر؟

ج- هزینه حمل پرداختی اعم از این که به موجب بارنامه باشد یا نباشد مشمول کسر 5% مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود لیکن به موجب بخشنامه 19823/4275-211 مورخ 11/11/84 سازمان امور مالیاتی کسر مالیات بابت هزینه حمل طی بارنامه که به رانندگان خودمالک وسایط نقلیه (اشخاص حقیقی) پرداخت می گردد منتفی است، ضمناً وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت می گردد کماکان مشمول کسر مالیات موضوع ماده  فوق الذکر می باشد.

سوال شماره 4

آیا قراردادهای مقطوع پیمانکاری مشمول کسر 5% می‌باشد یا خیر؟

ج - در هر صورت کارفرما مکلف به کسر و ایصال 5% از مبلغ قرارداد می‌باشد.

 

سوال شماره 5

آیا از پیش پرداخت به پیمانکاران می بایست مالیات کسر نمود؟

ج - در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص عدم کسر 5% مالیات از پیش پرداختها در ارتباط با امور مصرحه در ماده مزبور حکمی وجود ندارد.

 

 

 

سوال شماره 6

با توجه به کاهش نرخ مالیاتی در قانون جدید پیمانکاران پس از کسر علی الحساب مالیات پرداختی به سازمان امور مالیاتی، بستانکار می‌شوند که برگشت مازاد مالیات مشکلاتی را ایجاد کرده است آیا بهتر نیست نرخ مالیات علی الحساب کاهش داده شود؟

ج- نیاز به مجوز قانونی دارد.

 

سوال شماره 7

در مورد شرکتهای انبوه ساز که پروژه­های بلند مدت اجرا می‌کنند و آپارتمانها را نیز پیش فروش می‌نمایند محاسبه درآمد مشمول مالیات چگونه است آیا میتوان ذخیره مالیات را بر اساس مالیات نقل و انتقال قطعی ملک در حسابها ذخیره نمود و پس از پرداخت بعنوان پیش پرداخت مالیات قطعی تلقی نمود؟

ج – شرکتهای انبوه ساز در زمان شناخت درآمد طبق اصول و موازین حسابداری می بایست بابت مالیاتهای موضوع مواد 59 و 77 قانون مالیاتهای مستقیم در حسابها ذخیره منظور نمایند ضمناً انبوه سازان می توانند برابر مقررات تبصره 10 ماده 53 قانون مذکور اقدام نمایند.

 

سوال شماره 8

در پیمانکاری های بلندمدت طبق استانداردهای حسابداری درآمد در هرسال مالی شناسایی می‌گردد از نظر مالیاتی چگونه باید عمل نمود؟

ج – درآمد پیمانکاری بر حسب پیشرفت کار شناسایی و مالیات طبق مقررات ماده 105 محاسبه می گردد.

 

سوال شماره 9

آیا عقد قرارداد جداگانه توسط پیمانکاران بابت تجهیزات و آماده سازی مشمول مالیات پیمانکاری است یا خیر؟

ج- شرکت ایرانی اعم از پیمانکار یا غیر آن برای هر قرارداد جداگانه بابت تجهیزات و آماده سازی طبق مقررات مواد 104 ، 105 و 106 مشمول مالیات می باشند لیکن در مورد پیمانکاران خارجی با رعایت تبصره 2 ماده 107 تجهیزات و لوازم مشمول مالیات نخواهند بود.

 

سوال شماره 10 

با در نظر گرفتن عدم وجود کادر متخصص و حدنصاب هزینه های قابل قبول برای پیمانکاران خارجی رسیدگی مالیاتی آنها چگونه میبایست انجام شود آیا اعمال نرخ 12% قانونی است؟

ج- نسبت به قراردادهای منعقده تا پایان سال 1381 ضریب 12% مذکور در بند الف ماده 107 و نسبت به قراردادهای منعقده از اول سال 1382 به بعد درامد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر(‌ طبق ماده 106) تشخیص می گردد و در صورت علی الراس ضریب مربوط در جدول ضرایب مالیاتی اعمال خواهد شد.

 

 

 


 

سوال شماره 1 

چنانچه ثبت عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت 100% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟

ج – هرگونه ثبت عملیات در دفاتر بایستی بعد از پلمب دفاتر صورت گیرد و از این بابت تفاوتی بین شرکتهای دولتی و خصوصی وجود ندارد.

چنانچه عملیاتی در دفاتر پلمب شده به تاریخ قبل از پلمب ثبت گردد مشمول مقررات تاخیر ثبت و  پلمب خواهد بود.

 

سوال شماره 2

آیا در مواردی که عملیات بطور کامل در دفاتر قانونی ثبت می­گردد ولی اسناد با کامپیوتر صادر می‌گردند مودی مکلف به تسلیم گزارش سه ماهه می‌باشد یا خیر؟

ج – خیر زیرا سیستم به طور کامل مکانیزه نیست ضمن اینکه در آئین نامه تحریر دفاتر عنوان شده است مودیانی که از سیستم مکانیزه استفاده می نمایند حداقل بایستی ماهی یک بار خلاصه عملیات را در دفاتر روزنامه ثبت نمایند، بنابراین ثبت روزانه عملیات در دفاتر مشمول تسلیم گزارش موضوع قسمت اخیر ماده 17 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر قانونی ..... نخواهد بود.

 

سوال شماره 3

چرا با وجود غیر کاربردی بودن دفاتر روزنامه و کل اقدامی برای مکانیزه و یکنواخت  نمودن ثبت عملیات مالی به عمل نمی آید؟

ج- هر چند عبارت غیرکاربردی بودن دارای مفهوم مشخص نمی باشد معهذا استفاده از دفاتر قانونی روزنامه و کل مادامی که قانون تجارت اصلاح نگردد الزامی خواهد بود.

 

سوال شماره 4

آیا اشتباه حسابداری که در خلال سال کشف نشده باقی بماند در سال بعد موجب رد دفاتر است؟

ج – طبق تبصره ماده 11 و بند 10 ماده 20 آئین نامه تنظیم دفاتر (تبصره 2 ماده 95) موجب رد دفاتر است ولی با استاندارد حسابداری و اصلاح اشتباهات مغایر است.

 

سوال شماره 5

در صورتی‌ که شرکت تراز سه ماهه را به سازمان امور مالیاتی ارائه نکرده باشد تکلیف حسابدار رسمی چیست؟

ج – عدم ارسال خلاصه عملیات سه ماهه موضوع قسمت اخیر ماده 17 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر طبق قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آئین نامه مزبور موجب رد دفاتر می باشد بنابراین در این گونه موارد حسابدار رسمی قبل از تهیه گزارش مالیاتی باید مراتب را در اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم به اداره مالیاتی مربوط اعلام نماید.

 

سوال شماره  6

عدم ثبت چه مواردی از اسناد حسابداری باتوجه به ماهیت حساب موجب رد دفاتر می­گردد؟

ج- به موجب بند 2 ماده 20 آئین نامه نحوه تحریر دفاتر عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.

 

 

سوال شماره 7

آیا اظهارنامه مالیاتی تعریف مشخصی دارد و آیا درج اسم به تنهایی در فرم مخصوص به معنی دادن اظهار نامه است؟

ج – اظهار نامه مالیاتی برای منابع مختلف مالیاتی طبق نمونه‌ای می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و در دسترس قرار می گیرد.

 
سوال شماره 8

با توجه به مهلت 4ماهه برای اصلاح حسابهای پایان سال، مودیان گزارش خلاصه عملیات سه ماهه خود را درچه زمانی باید ارسال نمایند؟

ج- حداکثر تا دهم بعد از سه ماه آخر(شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منطبق با سال شمسی است حداکثر تا دهم فروردین)  

 

سوال شماره 9

آیا عدم ارائه اظهارنامه موجب سلب معافیت می‌گردد در صورت ارائه اظهارنامه و عدم ارائه صورتهای مالی و دفاتر چگونه باید برخورد شود؟

ج- در کلیه مواردی که مودیان مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند به استناد تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان در دوره معافیت، مانع از برخورداری از معافیت مقرر در آن سال خواهد بود. لکن عدم ارائه صورتهای مالی با وجود تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تشخیص مالیات به طور علی الراس خواهد شد که در این صورت علاوه بر پرداخت مالیات بابت عدم تسلیم صورتهای مالی در موعد مقرر مشمول جریمه معادل 20 درصد مالیات می باشد و چنانچه دفاتر خود را برای رسیدگی ارائه ندهد باید معادل 20 درصد دیگر جریمه بابت عدم ارائه دفاتر پرداخت کند.

 


سوال شماره 1 

آیا تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت جزء هزینه های قابل قبول می‌باشد یا خیر و چرا تازمانی که به حساب سرمایه منظور نشده سازمان امور مالیاتی آنرا جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی­کند؟

ج – چنانچه منظور از سوال استهلاک مازاد حاصل  از تجدید ارزیابی بوده و به عنوان هزینه قابل قبول منظور خواهد شد یا خیر باشد. پاسخ آن به شرح زیر می باشد:

1- در صورتی که شرکت های دولتی طبق مقررات پیش بینی شده در قوانین برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی و .......  اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود کرده باشد در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی قابل استهلاک می باشد.

در سایر موارد بر اساس قوانین و مقررات فعلی استهلاک مازاد حاصل از تجدید ارزیابی جزء هزینه های قابل قبول تلقی نخواهد شد.

 

سوال شماره 2

تجدید ارزیابی املاک از نظر مالیاتی چه حکمی دارد؟

ج – به طور کلی مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت ها (به استثنای شرکت های دولتی که طبق مقررات برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی اقدام نموده اند)‌ در سال تجدید ارزیابی مشمول مالیات می باشد.

سوال شماره 1

آیا مبالغ پرداختی بابت حق الوکاله مشمول ماده 104 است یا ماده 103؟

ج- مشمول ماده 103 و برحسب مورد تبصره 2 ماده مزبور می باشد.

 

سوال شماره 2

آیا صندوق بازنشستگی صدا و سیما مشمول ماده 104 می‌باشد یا خیر؟

ج –بله مشمول ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

 

سوال شماره 3

منظور ازکلمه "هرگونه حق الزحمه " در ماده 104 چیست  و چرا حق الزحمه ها جداگانه نیز درج شده است؟

ج – با توجه به تبصره 5 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم فقط امور مصرح در ماده 104 اعم از این که تحت عنوان حق الزحمه یا کارمزد پرداخت گردد مشمول کسر 5% مالیات خواهد بود.

 

سوال شماره 4

کسر مالیات تکلیفی ماده 104 درموارد زیر چگونه است:‌

1-شرکتهای دولتی  و خصوصی

2-پیمانکاران دست اول ودوم

3- آیا کسرمالیات در هرپرداخت انجام میشود و بهای مواد و تجهیزات نیز مشمول مالیات علی الحساب میگردد؟

ج:

- در خصوص بندهای  1 و 2 پرداخت کننده موارد موضوع ماده 104 مکلف به کسر 5% می باشند.

- در مورد بند 3 ،‌کسر مالیات در هر پرداخت اعم از این که بهای مواد و تجهیزات جداگانه معین شده یا نشده باشد کل مبلغ قرارداد مشمول کسر 5% خواهد بود. ضمناً با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 107 خرید تجهیزات و رعایت مقررات تبصره مزبور از مالیات معاف می باشد.

 

سوال شماره 5

آیا عقد قراردادهای ساخت قطعات مشمول مالیات 104 می باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ مگر ساخت قطعه یک نوع تولید نیست چرا مشمول مالیات علی الحساب می‌باشد؟‌

ج- با توجه به تبصره 5 ماده 104 و بخشنامه شماره 10000/5883 مورخ 27/10/82 قراردادهای ساخت مذکور در بخشنامه مزبور از جمله ساخت قطعات مشمول کسر 5% می باشد.

 

سوال شماره 6

آیا مشمولین ماده 104 در صورت عدم ارسال لیست مشمول جریمه 2% می‌باشند یاخیر ؟ مجوز قانونی آن چیست؟

ج – در خصوص عدم ارسال قرارداد، مشمول جریمه به میزان 1% مبلغ کل قرارداد (‌ماده 197)‌ و در خصوص عدم پرداخت مالیات مشمول جریمه ای به میزان 20% مالیات پرداخت نشده می باشد. (‌ماده 199)

سوال شماره 7

در مواردی که مبلغ قراردادهای ماده 104 نقد پرداخت نمی شود مالیات چه زمان کسر می‌گردد؟ 

ج – هر پرداختی مشمول کسر 5% مالیات است. 

 

سوال شماره 8 

آیا پرداختهایی را که در ماده 104 به صراحت ذکر نشده باید مشمول ماده 104 دانست یا خیر؟

ج- طبق ماده 104 شمول کسر 5% مالیات به موارد تصریح شده در ماده 104 و موارد اضافه شده به موجب تبصره 5 ماده مزبور است.


سوال شماره 1

آیا شرکتهای قطعه ساز نیز مشمول مالیات 3% تجمیع عوارض می باشند یا خیر؟

ج - کلیه مواردی که مشمول 3% موضوع بند ه ماده 3 قانون نحوه چگونگی و وصول عوارض و مالیات و ....... می باشند در فهرستی که به موجب ماده مزبور توسط کارگروه مربوط تعیین و اعلام شده مشخص می گردد و در نتیجه برای تشخیص این که چه مواردی مشمول قانون یاد شده می باشد باید به فهرست مذکور مراجعه گردد.


سوال شماره 1

مالیات حقوق شرکتهای ساختمانی که دستمزد کارگر و بنا را بطور مقطوع پرداخت و مالیات کسر نمی گردد و صورتی نیز ارسال نمی دارند چگونه محاسبه می­گردد. دررسیدگی به این شرکتها چه گونه باید رفتار کرد؟

ج – چنانچه انجام کار مشخص به شخص یا اشخاص در قبال مبلغ معین واگذار گردد که اشخاص مزبور به تنهایی یا با به کارگیری دیگران این کار را انجام دهند موضوع از امور مصرح در ماده 104 قانون مالیات های مستقیم بوده و پرداخت کننده مکلف است در هر پرداخت 5% آن را طبق مقررات ماده مزبور کسر و پرداخت نماید. در مواردی که افراد روزانه یا ماهانه برای کارفرما کار انجام داده و دستمزد روزانه یا ماهانه دریافت کنند موضوع مشمول مالیات حقوق می باشد.

 

سوال شماره 2

چرا از پاداش هیئت مدیره یکبار 25% مالیات کسر میشود و یکبار 10% مگر این پرداخت بابت یک موضوع نیست آیا اینکه دهنده وجه شرکت باشد یا سهامدار تفاوتی ندارد؟

ج – نرخ 25% مربوط به مالیات بردرآمد شرکتها است و ارتباطی به درآمد اعضای هیات مدیره ندارد چون اعضای هیات مدیره از محل سود تقسیم شده یا از منابع دیگر شرکت وجوهی تحت عنوان پاداش دریافت دارند این مبلغ درآمد آنها بوده و طبق مقررات مربوط مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد و ضمناً 10 درصدی که در سوال مطرح شده مالیات قطعی پاداش هیات مدیره نبوده و درمواردی که دریافتی اعضای هیات مدیره مشمول مقررات تبصره ذیل ماده 86 قانون مالیات های مستقیم باشد در این صورت تا مبلغ 42 میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن مشمول نرخ های مزبور در ماده 131 خواهد بود.

 

سوال شماره 3

در صورت پرداخت سود (پاداش) از محل سود وزیان سنواتی به مدیران که مالیات آن قبلا پرداخت شده آیا مدیران مشمول مالیات هستند یا خیر؟

ج – دریافتی مدیران از هر محلی که باشد طبق مقررات مشمول مالیات است.

 

سوال شماره 4 

بر اساس ماده 85 قانون مالیات های مستقیم آیا در مورد مالیات حقوق شرکتهای تعاونی و خصوصی تفاوتی وجود دارد؟

ج- نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه کارکنان شرکتهای تعاونی و شرکتهای خصوصی یکسان می باشد.

 

سوال شماره 5

آیا هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان قابل قبول است یا خیر؟

ج - هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان همان حقوق و مزد اصلی است که طبق بند الف ماده 148 قابل قبول می باشد.

 

سوال شماره 6

آیا پرداخت مزایای پایان خدمت بیش از یک ماه قابل قبول است؟

ج- به استناد جزء د بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مزایای پایان خدمت کارکنان طبق مقررات استخدامی موسسه قابل قبول است لیکن ذخیره مزایای پایان خدمت به استناد جزء و بند 2 ماده 148 قانون مذکور بیش از یک ماه قابل قبول نخواهد بود. 

 

سوال شماره 7

آیا پاداش اعضاء موظف هیئت مدیره طبق تصویب هیئت مدیره جزء هزینه های قابل قبول است؟

ج- پاداش اعضاء موظف هیات مدیره در صورت تفویض اختیار از جانب مجمع عمومی به هیئت مدیره طبق جزء ب بند 2 ماده 148 قابل قبول است.


سوال شماره 1

آیا مودیانی که فروش یا دارایی ثابت آنها به حد نصاب مذکور در بند ز آئین نامه ماده 4 قانون حسابداران رسمی نرسیده است می‌توانند از خدمات حسابداران رسمی استفاده نمایند؟

 ج - بلی، مورد مذکور در ماده 7 آئین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، پیش‌بینی شده است.

 

سوال شماره 2

در صورتی‌ که گزارش حسابدار رسمی و گزارش مالی قبل از سه ماه تحویل پست گردد و بعد از سه ماه به حوزه تحویل گردد آیا گزارش قابل قبول است؟

ج - طبق مفاد ماده 178 قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ تسلیم اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد، در مواردی که به وسیله اداره پست واصل می‌گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مالیاتی مربوط در موعد مقرر تلقی خواهد شد.

 

سوال شماره 3

درصورت عدم ارائه گزارش مطلوب حسابرسی آیا حسابدار رسمی می‌تواند گزارش مالیاتی تهیه نماید؟

ج - چنانچه ایرادات برخورد شده جزو موارد رد دفاتر نباشد و خللی به اعتبار دفاتر وارد ننماید می تواند گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه نماید.

  

سوال شماره 4 

در بند ب ماده 272 اختصارا تعیین درآمد مشمول مالیات ذکر شده آیا حسابداران رسمی حق تعیین عنوانی غیر از در آمد مشمول مالیات رادارند یا خیر؟ (مانند مالیاتهای نقل و انتقال ،بساز بفروشی ،هواپیمائی ........)

ج – کلیه مواردی که حسابدار رسمی می بایست در گزارش حسابرسی مالیاتی منعکس نماید در فرم موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده است.

 

سوال شماره 5

آیا حسابدار رسمی می‌تواند گزارش براساس تشخیص علی الراس بدهد یا خیر؟

ج –خیر

 

سوال شماره 6

آیا حسابداران رسمی مجاز به ارائه خدمات حسابرسی به اشخاص مشمول نگاهداری دفاتر قانونی که دفتر پلمب نکرده اند می‌باشند یا خیر؟

ج – در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم خیر .

 

سوال شماره 7

آیا اظهار نظر در مورد تجمیع عوارض به عهده حسابداران رسمی که گزارش مالیاتی تهیه می‌کنند می‌باشد؟

ج – هر چند اظهارنظر در خصوص قانون تجمیع عوارض و صحت اجرای آن توسط مودیان، از طریق حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی میسر می‌باشد، لکن در فرم گزارش حسابرسی مالیاتی ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، مورد مذکور پیش بینی نشده است.

 

 

 

سوال شماره 8

چرا در گزارش حسابرس به رسیدگی نمونه گیری اشاره نمی‌شود؟

ج- هر چند که در حسابرسی مالی، مبنای اظهار نظر بر اساس رسیدگیهای نمونه‌ای به همراه سایر رسیدگیها می‌باشد که در بند دامنه رسیدگی به آن صراحتاً اشاره می‌شود، لکن در حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و نیز اظهار نظر در خصوص مالیاتهای تکلیفی، رسیدگی نمونه‌ای مورد نداشته و مجاز نمی‌باشد.

 

سوال شماره 9

باتوجه به اینکه هیچگونه دستورالعمل حسابرسی مالیاتی تاکنون ارائه نشده بررسی پرونده حسابداران رسمی که گزارش مالیاتی ارائه می‌نمایند با چه ملاکی انجام می‌شود؟

ج – اگرچه دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و نمونه گزارش مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور (‌تیرماه 1382) منتشر گردیده است لکن تهیه دستورالعمل حسابرسی مالیاتی به صورت جامع به منظور یکنواختی در انجام موضوع فوق در دستور کار جامعه حسابداران رسمی ایران قرار دارد.

 

سوال شماره 10

اگر گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابدار رسمی بجز حسابرس و بازرس قانونی شرکت تهیه شده باشد و برای انطباق با قانون، یک گزارش حسابرسی صورتهای مالی نیز ضمیمه شده باشد آیا تخلف و قابل پی گیری است؟

ج- تهیه گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی می بایست توسط یک حسابدار رسمی و یا یک موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی صورت پذیرد در غیر این صورت تخلف محسوب و قابل پیگیری می باشد.

 

 

سوال شماره  11

در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی توسط مودی در مهلت مقرر با وجود معرفی حسابدار رسمی به اداره امور مالیاتی چگونه است؟

ج – بر اساس نظریه شورای عالی مالیاتی به شماره 394/201 مورخ 23/1/84 که طی نامه شماره  3356/372- 211 مورخ  1/3/84 سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده، در صورت عدم تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی در مهلت مقرر توسط مودی، ماموران مالیاتی مکلف به اجرای ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر احکام هستند.

 

سوال شماره 12

آیا بدون انجام حسابرسی عملیاتی می‌توان حسابرسی مالیاتی بعمل آورد؟

ج – در صورتی که منظور از حسابرسی عملیاتی، حسابرسی صورتهای مالی باشد جواب منفی است.

 
سوال شماره 13

 آیا هیئت حل اختلاف ماده 170 مجاز به رفع اختلاف بین حسابدار رسمی و مودی که نسبت به گزارش مربوط اعتراض نموده می‌باشد یا خیر؟

ج- چنانچه اداره امور مالیاتی بر اساس درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی برگ تشخیص صادر نماید و مودی مالیاتی نسبت به تشخیص حسابدار رسمی اعتراض داشته باشد می تواند به برگ تشخیص اعتراض نموده و موضوع را از طریق رییس اداره امورمالیاتی و یا هیات سه نفری حل اختلاف مالیاتی حل و فصل نماید.

سوال شماره 14

آیا تعیین میزان بدهی بابت مالیاتهای شخص ثالث نیز بعهده حسابدار رسمی رسیدگی کننده است یا خیر؟

ج- چنانچه منظور از شخص ثالث دریافت کنندگان وجوهی باشد که پرداخت کنندگان در موقع پرداخت طبق قانون مکلف به کسر تمام و یا بعضی از مالیات متعلق باشند در این صورت برابر بند ج ماده 272 حسابدار رسمی باید نسبت به مالیاتهای تکلیفی اظهارنظر نماید و برابر جدول مربوطه در فرم گزارش حسابرسی مالیاتی اطلاعات این گونه بدهی ها را اعلام نماید.

 

سوال شماره 15

آیا سازمان امور مالیاتی می‌تواند مستقیما از حسابداررسمی در مورد گزارش درخواست اطلاعات و مستندات بنماید در صورت مثبت بودن جواب نحوه همکاری چگونه است؟

ج- در این مورد باید به دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی مراجعه شود.

 


سوال شماره 1

آیا موسسات حقوقی ثبت شده که به صورت تیمی کار می کنند هر وکیل باید بابت وکالت حق تمبر پرداخت کند و آیا 5% مکسوره  به چه حسابی منظور می‌گردد؟

برای پاسخ دادن به این سوال    حالت­های مختلف زیر قابل ذکر است:

ج – 1- در کلیه مواردی که وکلای دادگستری به عنوان وکیل در مراجع قضایی یا مراجع غیرقضایی مانند هیات های حل اختلاف مالیاتی یا کمیسیون های شهرداری شرکت می نمایند مکلفند معادل 5 درصد حق الوکاله طبق ضوابط مربوط روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. این مبلغ به عنوان پیش پرداخت مالیاتی وکیل در حساب مالیاتی او منظور خواهد شد. هر گاه امور وکالت از طرف وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شهرداری ها به وکیل ارجاع شود نیازی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشد و در این قبیل موارد دستگاه پرداخت کننده حق الوکاله مکلفند در موقع پرداخت 5 درصد آن را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور به نام وکیل واریز نمایند این مالیات نیز به عنوان پیش پرداخت مالیات وکیل محسوب می گردد. نرخ مالیات برای وکلای دادگستری نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم می باشد.

2- در کلیه مواردی که موسسات حقوقی بابت مشاوره و یا سایر خدمات حقوقی از اشخاص حقوقی وجوهی دریافت می کنند پرداخت کنندگان وجوه مکلفند مطابق ماده 104 قانون مالیات های مستقیم در هر پرداخت معادل 5 درصد آن را کسر و طبق مقررات مذکور در ماده مزبور به حساب سازمان امور مالیاتی منظور نمایند این مالیات به عنوان پیش پرداخت مالیات موسسه حقوقی محسوب می گردد و موسسه حقوقی چون ثبت شده و دارای شخصیت حقوقی است نسبت به درآمد مشمول پرداخت مالیات به نرخ 25 درصد می باشد.

 

سوال شماره 2

در صورتی که وکلای دادگستری قرارداد مانند ثبت صورتجلسات با شرکتها داشته باشد آیا شرکت مکلف به کسر مالیات‌علی الحساب است یا خیر؟

ج – چون حق الزحمه مشمول ماده 104 است، پرداخت کننده مکلف به کسر 5% می باشد.

 


سوال شماره 1

آیا هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی از صندوقهای حمایتی، از جمله تحقیقات انفورماتیک، جزء  هزینه های قابل قبول می‌باشد یا خیر؟

ج- سود و کارمزد پرداختی صرفاً به موسسات مذکور در بند 18 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم جزء    هزینه های قابل قبول خواهد بود و هر گونه سود و کارمزد پرداختی به غیر از موسسات مذکور قابل پذیرش نمی باشد. علیهذا چنانچه صندوق های حمایتی از جمله تحقیقات انفورماتیک به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران در حکم موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز شناخته شوند مشمول مقررات مزبور خواهند بود.

سوال شماره 2 

آیا هزینه وام شرکت را بدلیل بدهی سهامداران به شرکت می‌توان برگشت داد؟

ج- هزینه وام شرکت ارتباطی با بدهی سهامداران ندارد (‌از نظر مالیاتی)‌ و برگشت هزینه آن به دلیل بدهی سهامداران به شرکت منطبق با مقررات هزینه های قابل قبول نمی باشد.

 

سوال شماره  3

آیا شرکتهای مادر که برای شرکتهای تابعه بنام خود وام اخذ می‌نمایند هزینه بهره آن در شرکت تابعه قابل قبول است (قرارداد بنام شرکت مادراست)؟

ج- خیر.

 

سوال شماره 4

سود و کارمزد بانکی که برای عملیات شرکت به بانکهای ایرانی پرداخت می‌شود قابل قبول است یا خیر؟

ج- قابل قبول است.

 

سوال شماره 5
بهره پرداختی بابت وامهای اخذ شده از بانکهای خارجی جزء هزینه های قابل قبول است یا خیر؟

ج- بر اساس مقررات بند 18 ماده 148 سود یا کارمزد پرداختی به بانکها بابت انجام دادن عملیات موسسه جزء هزینه های قابل قبول است (قید بانک خارجی یا ایرانی ندارد).

 

سوال شماره 6

در مورد پذیرش یا عدم پذیرش بهره شرکتهای داخلی به بانکهای خارجی که اکثرا در سرمایه گذاری B.O.T  مصرف می‌شود توضیح دهید؟

ج- به استناد بخشنامه شماره 35681 مورخ 20/6/81 جزء هزینه های قابل قبول است.

 

سوال شماره 7

جریمه پرداختی به وامهای بانکهای خارجی یا داخلی قابل قبول است یاخیر؟

ج- به استناد بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً جریمه پرداختی به دولت و شهرداریها جزء هزینه های قابل قبول نمی باشد، لکن جرائم پرداختی در ارتباط با معافیت موسسه به بانکهای داخلی و خارجی در صورت احراز جزء هزینه های قابل قبول خواهد بود.

 


سوال شماره 1

درمورد مالیات شرکتهای تعاونی و مالیات سود  اتحادیه شرکتهای تعاونی که اقدام به ساخت و ساز می نمایند و دارای سود هستند. توضیح دهید؟

ج- فقط درآمدهای شرکتهای تعاونی و اتحادیه های آنها (موضوع ماده 133) در حدود فعالیت اساسنامه معاف از مالیات هستند.

سوال شماره 2

آیا جایزه خرید که تولید کنندگان  بابت خرید بصورت جنسی به اتحادیه های تعاونی  اعطا می نمایند مشمول مالیات می‌باشد یا خیر؟

ج – به استناد بخشنامه شماره 27996/1727/4/30 مورخ 21/5/74 مشمول مالیات می باشد.

 

سوال شماره 3

آیا درآمدهای مستثنی از معافیت برای شرکتهای تعاونی وجود دارد یا خیر؟

ج- به استناد بخشنامه شماره 27996/1717/4/30 مورخ 21/5/74 درآمدهای غیرمرتبط با اهداف شرکت های تعاونی، موضوع مواد 133 و 142، مشمول مالیات است. لازم به یادآوری سایر شرکتهای تعاونی نسبت به درآمدهای حاصل طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.


سوال شماره 1

هزینه های غیر قابل قبول شرکتهای در حال تاسیس و قبل از بهره برداری چه زمانی مشمول مالیات می‌گردد؟

ج- آن مقدار از هزینه های قابل قبول دوره قبل از بهره برداری که مورد پذیرش دستگاه مالیاتی قرار گیرد از تاریخ بهره برداری به مدت 10 سال قابل استهلاک می باشد و آن بخش از هزینه های دوره قبل از بهره برداری که مورد پذیرش دستگاه مالیاتی قرار نگیرد در هر سالی که به حساب هزینه منظور گردد برگشت داده شده و طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.

 

سوال شماره 2

چگونگی قبول هزینه های ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ، ذخیره کاهش ارزش موجودیها و تخفیفات فروش را در هزینه های قابل قبول بفرمائید؟

ج- چگونگی قبول ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مشروط به رعایت بند 11 ماده 148 و آئین نامه مربوط می باشد ذخیره کاهش ارزش موجودیها در قانون مالیاتها پیش بینی نشده و در مورد تخفیفات فروش مندرج در فاکتور فروش عرفاً  قابل قبول می باشد.

 

سوال شماره 3

آیا هزینه مطالبات مشکوک الوصول تحقق یافته دوران معافیت در زمان شمول مالیات قابل قبول است یا خیر؟

ج- هزینه مطالبات مشکوک الوصول به شرط اثبات در دوره تحقق قابل قبول است و هزینه های دوران معافیت را نمی توان به دوران غیرمعاف انتقال داد.

 

سوال شماره 4

آیا استهلاک می‌بایست بر اساس ظرفیت استفاده شده از ماشین آلات منظور گردد یا کامل طبق جدول؟

ج- استهلاک دارایی های ثابت از جمله ماشین آلات بر اساس مقررات جدول استهلاکات محاسبه می شود ظرفیت و میزان استفاده از ظرفیت یا میزان کارکرد و ساعت کار و غیره برای محاسبه استهلاک پیش­بینی نشده است.

 

سوال شماره 5 

آیا نرخ استهلاک بعضی از صنایع را می‌توان بیشتر از جدول استهلاکات در نظر گرفت؟

ج- از نظر مالیاتی قابل قبول نیست.

 

سوال  شماره 6

آیا برای حیوانات وحشی که در باغ وحش نگهداری می‌گردند استهلاک در نظر گرفته شده است؟

ج-  در آیین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 پیش بینی نشده است.

 

سوال شماره 7

برای محاسبه استهلاک کدام یک از قرائن "عمر مفید" یا "مدت کارکرد" ملاک محاسبه استهلاک است؟

ج- اساس محاسبه استهلاک با توجه به ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده 150 قانون مزبور می باشد.


سوال شماره 1

آیا شرکتهای وابسته به شهرداری ها که بصورت بازرگانی اداره می‌شوند مشمول مالیات هستند یا خیر؟

ج- بلی، به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها می باشد مشمول مالیات هستند.

 

سوال شماره 2

آیا تعدیلات سنواتی دورانی که از طریق علی الراس تشخیص شده نباید در تعیین درآمد مشمول مالیات منظور گردد؟

 

ج - چنانچه تعدیل سنواتی مربوط به درآمدی باشد که مالیات آن قبلا پرداخت نشده باشد بایستی در تعیین درآمد مشمول مالیات لحاظ گردد.

 

سوال شماره 3

اگر بازرگان کارت دار مدت ده سال از کارت خود استفاده نکرده ولی در همان محل بکار دیگری اشتغال داشته باشد میتواند از نظر خود اظهاری  طبق ماده 158  استفاده کند یا باید بجای بند (ج) ازجمله اشخاص بند الف ماده 96 تلقی گردد و دفتر روزنامه و کل نگاهداری کند؟

ج – دارندگان کارت بازرگانی مکلفند عملیات مالی خود را در دفاتر روزنامه و کل پلمب شده ثبت نمایند. استفاده از مقررات ماده 158 نیز موکول به نظر سازمان امور مالیاتی است.

 

 

سوال شماره 4

آیا شرکتهای سرمایه پذیر که در خارج به همین عنوان ثبت شده­اند و به شرکت های ایرانی سود سهم پرداخت می نمایند مشمول تبصره 4 ماده 105 می باشند یا خیر؟ مجوز قانونی در صورت منفی یا مثبت بودن پاسخ را ذکر فرمائید.

ج –  شرکت ایرانی که از شرکت خارجی سود دریافت می نماید مشمول مالیات است (‌موضوع بند 4 ماده 1 قانون)‌  لذا مشمول تبصره 4 ماده 105 نیست ضمناً در این مورد مالیاتهای پرداخت شده در خارج از کشور طبق مقررات تبصره ماده 180 قابل کسر از مالیات متعلق در ایران خواهد بود.

 

 

سوال شماره  5

در مواردی که به بهانه عدم رسیدگی به مالیات سال بعد از استرداد مالیات اضافی پرداختی خودداری می‌گردد تکلیف مودی چیست؟

ج – مالیات هر سال مستقل بوده و ارتباطی به سال بعد ندارد و اضافه پرداختی پس از احراز و قطعی شدن بایستی مسترد گردد.

 

  

سوال شماره 6

درصورت تشخیص علی الراس شرکتهای مشمول بند الف ماده 107 آیا ضریب همان 12درصد می‌باشد یا طبق جدول ضرائب؟

ج- در صورتی که قرارداد تا پایان سال 1381 منعقد شده باشد 12% مذکور در بند الف ماده 107 اعمال خواهد شد ولی قراردادهای منعقده از اول سال 1382 به بعد به استناد تبصره 5 ماده 107 ضریب جدول ضرایب باید اعمال شود.

 

سوال شماره 7  

موارد اختلاف استاندارد های حسابداری و حسابرسی با قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی برخورد سازمان امور مالیاتی با آنها چگونه است؟

ج- در صورت بروز اختلاف مقررات قانون مالیاتهای مستقیم حاکم خواهد بود.

سوال شماره 8

آیا بیش از یکبار می‌توان از معافیت ماده 132 استفاده نمود؟‌

ج- برای واحدهای جدید التاسیس اعم از صنعتی و معدنی که برای آنها از اول سال 81 پروانه بهره برداری از طرف وزارتخانه ذیربط صادر می شود فقط برای یک بار می توان از معافیت مالیاتی مقرر در ماده 132 استفاده نمود.

 

سوال شماره 9

آیا عدم استفاده از ظرفیت کامل ( بطور مثال 20%) را می‌توان به عنوان قبل از بهره برداری تلقی نمود؟

ج- قانون قیدی به درصد بهره برداری یا استفاده از درصد ظرفیت برای برخورداری از معافیت مالیاتی ندارد و معافیت مالیاتی از تاریخ شروع بهره برداری با استفاده از هر میزان از ظرفیت شروع می شود.

 

سوال شماره 10

آیا درآمدهای مدارس غیرانتفاعی خارج از موارد تعیین شده توسط آموزش و پرورش مشمول مالیات است یا خیر؟

ج- بر اساس مقررات ماده 134 درآمدهای حاصل از تعلیم و تربیت در مدارس غیرانتفاعی مشمول مالیات نمی باشد. لذا چنانچه درآمدهای دیگری به جز تعلیم و تربیت داشته باشند مشمول مالیات خواهند بود.  (‌به آئین نامه ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه شود) 

 
سوال شماره 11

جریمه عدم اجرای ماده 138 قانون مالیاتهای قدیم مربوط به زمان اجرای قانون مذکور که به دوران قانون جدید نیز تسری پیدا کرده چگونه محاسبه می‌گردد؟

ج- با توجه به این که طبق مقررات ماده 146 کلیه معافیت های مدت دار مقرر شده به موجب قانون قبل از اصلاحیه مصوب  27/11/80 با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است لذا جریمه عدم اجرای ماده 138 قبل از اصلاحیه مذکور از اول سال 1381 به بعد برابر مقررات قبل از اصلاحیه قابل اعمال است.

 

 

سوال شماره 12

در مواردی که استفاده از معافیت در نیمه دوم سال آغاز می‌گردد آیا مدت معافیت بر اساس سال شمسی محاسبه می‌گردد یا 365 روز؟

ج- معافیت از تاریخ شروع بهره برداری محاسبه می گردد لذا چنانچه مودی در یک سال مالی از کل مدت آن سال از معافیت استفاده ننموده باشد می تواند باقی مانده مدت استفاده نشده را در سال پس از انقضای مدت معافیت استفاده کند. 

 

سوال شماره 13

صدور خدمات و کالا در برنامه چهارم دارای معافیت است یا خیر؟

ج- طبق بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراری هر نوع مالیات وعوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد بنابراین درآمد حاصل از کالا و خدمات در طول برنامه چهارم کلاً از مالیات معاف می باشد.

سوال شماره 14

شرکتهایی که در خارج از ایران اقدام به تاسیس شرکت فرعی می‌نمایند و بخشی از فعالیت خود را به شرکت مذکور منتقل می‌نمایند در صورت داشتن معافیت شرکت اصلی سود سهام شرکتهای فرعی که صد در صد آن نیز متعلق به شرکت اصلی است دارای معافیت می‌باشد یا خیر؟

ج- معافیت شرکتهای اصلی ایرانی قابل تسری به درآمدهای سرمایه گذاری که در خارج از کشور تحصیل   می گردد نمی باشد. 

سوال شماره 15

آیا زیان عملیاتی شرکتهای تازه تاسیس دارای معافیت از سود غیر عملیاتی مشمول مالیات آنها  کسر می‌گردد یا خیر؟

ج- زیان عملیاتی شرکتها که درآمد عملیاتی آنها از مالیات معاف است به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم قابل کسر از سود یا درآمد غیر عملیاتی، مشمول مالیات نمی باشد.

سوال شماره 16

شرکتی در دوران بهره برداری بخش قابل توجهی مواد اولیه را بعنوان ضایعات تولید آزمایشی قلمداد نموده است آیا این هزینه را به بهای تمام شده ماشین آلات می‌توان اضافه نمود؟در این صورت از نظر مالیاتی چه حکمی دارد؟

ج- ضایعات تولید در حد متعارف طبق بند 25 ماده 148 جزء هزینه های قابل قبول است و منظور کردن هزینه ضایعات به بهای تمام شده ماشین آلات خارج از اصول و استانداردهای حسابداری است و قیمت تمام شده ماشین آلات را غیرواقعی نشان می دهد و برخلاف مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. در صورت اضافه نمودن ضایعات به بهای تمام شده دارائی ها در سنوات بعد استهلاک آن مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

سوال شماره 17

آیا سود سهامی که مالیات آن در مبدا پرداخت شده برای دریافت کننده مشمول سهمی از هزینه های اداری می‌باشد یا خیر؟

ج- با توجه به بخشنامه شماره 10124/1376/232 مورخ 29/5/84 فقط آن بخش از هزینه هایی که در ارتباط با وصول سود سهام شرکتها متحمل می شوند جزء هزینه های قابل قبول خواهد بود.

 

سوال شماره 18

منظور از  کلمه "تخصیص "در بند 27  ماده 148 چیست آیا مترادف با پرداخت یا ذخیره و یا کنار گذاشتن وجوه است؟

ج- تخصیص به معنی پرداخت نمی باشد بلکه به معنی تحقق و ثبت هزینه یا ذخیره گرفتن آن است (‌بند 27 ماده 148)

 

سوال شماره 19

با توجه به تناقض قبول هزینه های قبل از بهره برداری بین استانداردهای حسابداری و هزینه های قابل قبول حسابداررسمی در گزارش مالیاتی چه اقدامی می‌بایست انجام دهد؟

ج- گزارش مالیاتی بایستی بر اساس مقررات قانون مالیاتها تهیه و تنظیم گردد.

 

 

سوال شماره 20

آیا شرکتی می‌تواند از جایزه سه سال خوش حسابی و 1% پیش پرداخت مالیات همزمان استفاده نماید؟

ج- با توجه به مقررات ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم مودیان می توانند همزمان از جایزه خوش حسابی موضوع ماده مزبور و همچنین 1%  جایزه پیش پرداخت موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند.

 

 

 

سوال شماره 21

منظور ازهزینه های غیر واقعی غیر قابل قبول مذکور در تبصره ماده 192 چیست؟

ج- منظور هزینه های واهی و صوری است که عملا در موسسه انجام نشده ولی مدارک صوری دال بر انجام هزینه در دفاتر ثبت گردیده است.

 

 

سوال شماره 22

آیا انتقال دارائیهای ثابت شرکتهای هلدینگ به شرکتهای فرعی به فیمت دفتری از مصادیق ترکیب و ادغام است یا خیر؟

ج – خیر

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
abcTools_PicOfDay script -->