جمعه 30 آذر‌ماه سال 1386 ساعت 18:37
عنوان استاندارد شماره استاندارد  
مفاهیم نظری گزارشگری مالی - Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری - Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
نحوه ارائه صورتهای مالی ۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
صورت جریان وجوه نقد ۲ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
درآمد عملیاتی ۳ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
ذخایر,بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی(تجدید نظر شده 1384) ۴ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده 1384 ) ۵ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
گزارش عملکرد مالی ۶ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
حسابداری موجودی مواد و کالا ۸ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
حسابداری پیمانهای بلندمدت ۹ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
حسابداری کمکهای بلاعوض دولت ۱۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
داراییهای ثابت مشهود(تجدید نظر شده 1386) ۱۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجدید نظر شده 1386) ۱۲ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
حسابداری مخارج تأمین مالی ۱۳ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری ۱۴ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
حسابداری سرمایه گذاریها ۱۵ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
تسعیر ارز ۱۶ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
داراییهای نامشهود ( تجدید نظر شده 1386) ۱۷ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ( تجدید نظر شده 1384 ) ۱۸ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده 1384 ) ۱۹ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته ۲۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
حسابداری اجاره ها ۲۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
گزارشگری مالی میان دوره ای ۲۲ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
حسابداری مشارکتهای خاص ۲۳ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری ۲۴ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف ۲۵ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
فعالیتهای کشاورزی ۲۶ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
طرحهای مزایای بازنشستگی ۲۷ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
فعالیتهای بیمه عمومی ۲۸ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
فعالیتهای ساخت املاک ۲۹ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
abcTools_PicOfDay script -->